Započela 3-dnevna edukacija o upravljanju projektima u kriznim situacijama

Danas je započela 3-dnevna edukacija o upravljanju projektima i timom u kriznim situacijama u sklopu projekta “OCD online HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju”. Ovo je prva edukacija u kojoj su sudjelovali predstavnici OCD uključenih u projekt – udruga Carpe Diem kao nositelj te SU Kaoperativa i DrONe udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje kao partneri. Svrha edukacije je osposobiti članove navedenih organizacija za upravljanje projektima i aktivnostima u kriznim situacijama s posebnim naglaskom na ulogu tima i odnosima u timu tijekom kriznih situacija. Prvi dan obuhvaćao je teme kriznih situacija i posljedice istih, identifikaciju reakcije i ponašanja u kriznim situacijama do sada te proces upravljanja s krizom.

Projekt  OCD online HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju   je financiran bespovratnim sredstvima u iznosu od 433.832,99kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna 65.074,95kn iz Europskog socijalnog fonda 368.758,04kn. 

Ova objava je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.