Održan 1. Partnerski sastanak projekta OCD online HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju

Danas je u Centru za mlade u Grabriku održan 1. partnerski sastanak projekta OCD online HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju na kojem su predstavljene aktivnosti projekta te plan provedbe. Kroz ovaj projekt udruga Carpe Diem s partnerima – Grad Karlovac, Savez udruga Kaoperativa i udrugom DrONe kroz jačanje svojih kapaciteta pruža učinkoviti odgovor na potrebe lokalne zajednice i rješava 2 problema. Prvi je omogućavanje organizacijama civilnog društva u Karlovcu nastavak aktivnosti digitalnim i online putem mobilnog studija koji će biti dat na korištenje svim zainteresiranim udrugama koje imaju potrebu za provedbu takvih aktivnosti. Drugi problem rješava se izradom plana djelovanja u kriznim situacijama koji će biti izrađen sa Gradom Karlovcem, Stožerom civilne zaštite grada Karlovca te ostalim relevantnim dionicima kao i izradom praktičnog priručnika za organizacije civilnog društva u vrijeme krize te protokol za volontiranje u kriznim situacijama.

Projekt  OCD online HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju   je financiran bespovratnim sredstvima u iznosu od 433.832,99kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna 65.074,95kn iz Europskog socijalnog fonda 368.758,04kn. 

Ova objava je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.