Volonteri keratori

17 October 2015
No Comments
1,017 Views

Volonteri kreatori je inicijativa koja okuplja mlade u izradi časopisa, svojevrsnog priručnika za volontiranje. Kroz časopis mladi promoviraju vrijednosti volonterizma, uključivanja mladih u aktivnosti zajednice te promiču europske vrijednosti kroz volontiranje.


Inicijativa okuplja mlade koji djeluju kroz grupu Kreatori, korisnike Doma za djecu Vladimir Nazor iz Karlovca i Doma za odgoj Banija iz Karlovca te kroz časopis prezentiraju svoja iskustva stečena u prijašnjim volonterskim aktivnostima. Glavni cilj je angažiranje mladih u aktivnostima neformalnog obrazovanja na putu ka cjeloživotnom obrazovanju, stvaranje časopisa o volontiranju u Godini volontera i sudjelovanje u životu uže i šire zajednice. Ideja nam je osobni angažman uz adekvatno vodstvo, kao i uključivanje u naše aktivnosti mladih iz ugroženih socijalnih skupina s kojima već imamo suradnju.


Aktivnosti će se odvijati grupno i individualno, uz suradnju, podršku, korištenje tehničkih dostignuća, konzultaciju sa stručnjacima, animaciju, promidžbu i sve što je potrebno za realizaciju kvalitetnih ideja i zamisli. Mjesto provedbe je Centar za mlade u Grabriku Karlovac, uz terenske aktivnosti i druge potrebne oblike rada.


Donator: Europska komisija preko programa Mladi na djelu


Godina: 2011. - 2012.


Neki od naših projekata


Volonteri kreatori
Volonteri kreatori
Volonteri kreatori
Volonterski dnevnik