Moj glas za EU

17 October 2015
No Comments
5,938 Views

Moj glas za Europu projekt je udruge Carpe Diem čiji je cilj bio kroz edukaciju i informiranje o Europskom parlamentu i općenito o Europskoj uniji potaknuti mlade da izađu na izbore za Europski parlament koji su se održali u svibnju 2014. g.


Projekt se provodio 12 mjeseci, od 1. studenog 2013. do 31. listopada 2014. Ciljna skupina bili su mladi u dobi od 18 do 30 godina, a poseban je naglasak bio na osamnaestogodišnjacima. Projekt se uglavnom provodio na području Karlovačke županije, no uspostavljena je suradnja s udrugama mladih iz cijele Hrvatske koje su ovaj projekt promovirale među mladima u svojoj županiji te je na taj način projekt zahvatio cijelu Hrvatsku.


Aktivnosti koje su se provodile bile su informativno-edukativnog karaktera: izrada Facebook stranice, izrada i distribucija informativnog i promotivnog materijala, snimanje i promocija motivacijskog filma, informativna predavanja o Europskoj uniji, susreti s hrvatskim europarlamentarcima, simulacija sjednice Europskog parlamenta, izrada filma o projektu i završne publikacije.


Projekt je preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku financirala Europska komisija kroz program Mladi na djelu, a sufinancirali su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Karlovačka županija.


Godina: 2014.


Neki od naših projekata


Moj glas za EU
Moj glas za EU
Moj glas za EU
Moj glas za EU
Moj glas za EU
MojGlasZaEU-5