Jednaki, slični, različiti

25 October 2015
No Comments
1,494 Views

Ovim projektom želimo kompenzirati manjak obrazovnih programa za djecu i mlade koji bi bili usmjereni na razvijanje svijesti o toleranciji i ljudskim pravima te razvijanju vještina za nenasilno rješavanje sukoba.


Projekt se provodio kroz sedam aktivnosti gdje djeca i mladi kroz organizaciju slobodnog vremena uče kako nenasilnim putem rješavati probleme, razvijati toleranciju, samopoštovanje i uopće stvarati bolju sliku o sebi i svijetu oko sebe. Korisnici obuhvaćeni ovim projektom su učenici karlovačkih osnovnih i srednjih škola s naglaskom na škole u kojima se najviše ili najčešće pojavljuju neki od oblika nasilja među vršnjacima. Cilj ovog projekta je sprječavanje nasilnog ponašanja među djecom i mladima kroz razvoj kreativnosti i odgojno-obrazovne programe gdje djeca i mladi uče mirno i nenasilno rješavati sukobe kao i razvijati kulturu nenasilja.


Donator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Godina: 2009.

Neki od naših projekata


Jednaki, slični, različiti
Jednaki, slični, različiti
Jednaki, slični, različiti
Jednaki, slični, različiti
Jednaki, slični, različiti
Jednaki, slični, različiti
Jednaki, slični, različiti