HERO

18 September 2019
No Comments
1,396 Views
Projekt "HERO" temelji se na razvoju sadržaja i kompetencija vezanih za područje ljudskih prava s posebnim naglaskom na rad s mladima. Kroz intenzivan rad želimo unaprijediti ključne kompetencije mladih lidera i osoba koje rade s mladima te im predstaviti alate i resurse znanja u području ljudskih prava. Također ih želimo potaknuti na aktivno zalaganje za zaštitu ljudskih prava u svojoj lokalnoj zajednici i podići svijest o kulturnim razlikama u području ljudskih prava kroz neformalno obrazovanje, umrežavanje i interkulturalni dijalog.

Glavni ciljevi treninga "HERO" su:
• Podići svijest o pitanjima ljudskih prava u profesionalnom i svakodnevnom životu i njihovoj zaštiti.
• Razmjenjivati dobre prakse u radu s mladima u području ljudskih prava.
• Razvijati znanje, vještine i sposobnosti s ciljem promicanja učenja o i učenja za ljudska prava.
Nadalje, trening se temelji na neformalnom obrazovanju. Metode koje koristimo su samoprocjena, teorijska i praktična pozadina, rad u malim grupama, parovima, nacionalnim i mješovitim skupinama, igre uloga, aktivnosti grupne izgradnje, istraživanja, kreativne i interaktivne metode.
U projektu sudjeluje 15 zemalja; Bugarska, Cipar, Hrvatska, Italija, Kosovo, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska i Ukrajina sa sveukupno 30 sudionika. Trening se u potpunosti održao u Karlovcu.

O projektu:
Partnerstvo u sklopu HERO projekta izgrađeno je na istoj potrebi, a to je poboljšanje kompetencija mladih lidera i osoba koje rade s mladima na polju ljudskih prava. Rad s mladima je ključni alat za osnaživanje mladih, a obrazovanje i usavršavanje osoba koje rade s mladima ključno je za osiguravanje kvalitete ovog alata.
Edukacija o ljudskim pravima relevantna je u obrazovanju i usavršavanju osoba koje rade s mladima jer se radi o podučavanju i učenju kako živjeti zajedno u dostojanstvu i uvažavanju jednih drugih. Stoga je presudno da osobe koje rade s mladima uče o, kroz i za ljudska prava. Po svojoj prirodi, rad s mladima kao društvena praksa pod utjecajem je vertikalne i horizontalne dimenzije ljudskih prava. Glavni cilj projekta HERO je podići svijest mladih lidera i osoba koje rade s mladima o važnosti ljudskih prava i poebno o važnosti ljudskih prava u radu s mladima. Ovaj projekt pridonosi praksi i primjeni pristupa ljudskim pravima u svakodnevnom radu osoba koje rade s mladima. Projekt osnažuje promicanje i zaštitu ljudskih prava u okviru rada s mladima.
Drugim riječima, glavni ciljevi projekta "HERO" su:
• Podići svijest o pitanjima ljudskih prava u profesionalnom i svakodnevnom životu i njihovoj zaštiti.
• Razmjenjivati dobre prakse u radu s mladima u području ljudskih prava.
• Razvijati znanje, vještine i sposobnosti s ciljem promicanja učenja o i učenja za ljudska prava.
Postizanjem ovih ciljeva osobe koje rade s mladima i lideri mladih razvit će znanje, vještine i stavove potrebne za uključivanje mladih u aktivnosti koje podižu svijest o važnosti ljudskih prava i aktivno promicanje ljudskih prava među ostalim mladima, ali će također podići svijest o radu s mladima utemeljenim na ljudskim pravima. Najvažnija vještina koja će se poboljšati ovim projektom je kritičko promišljanje o svakodnevnoj praksi i o tome kako je okvir ljudskih prava povezan s radom s mladima ali i razmjenjivanje i prijenos znanja s drugima i učenje iz tog procesa.
Edukacija o ljudskim pravima sa svojim vrijednostima, načelima, ciljevima i metodologijama povezuje praksu rada s mladima sa sveukupnim ciljem održavanja žive demokracije poštivanjem dostojanstva i autonomije pojedinaca koji su uključeni u to. Edukacija o ljudskim pravima poboljšava kvalitetu posla s mladima jer priprema i osobu koja radi s mladima i mladu osobu da djeluje na temelju određenih vrijednosti.

SUDIONICI
Projekt HERO ima jednu veliku aktivnost - trening u kojem su osobe koje rade s mladima i lideri mladih poboljšati svoje kompetencije na području ljudskih prava u okviru rada s mladima.
Sudionici u projektu su aktivne osobe koje rade s mladima i lideri mladih koji se u svom profesionalnom životu bave izazovima kršenja i zaštite ljudskih prava. U svim partnerskim organizacijama postoje osobe koje rade s mladima i lideri mladih koji rade u lokalnim zajednicama, a kojima je potrebno više znanja, vještina i podrške na području ljudskih prava. Partnerske organizacije rade s vrlo raznolikim skupinama mladih, kroz vrlo raznolike teme, ali svi se svakodnevno bave pitanjima ljudskih prava, no nedostaje podrška liderima mladih i osobama koje rade s mladima koji su uključeni u ove procese. S brzim društvenim promjenama u čitavoj Europi, tema ljudskih prava postaje sve važnija, kao i izgradnja kompetencija osoba koje rade s mladima i lidera mladih da reagiraju na pitanja ljudskih prava u lokalnoj zajednici. Ljudska prava smatramo vertikalnom i horizontalnom dimenzijom unutar rada s mladima.

Utjecaj:
Projekt „HERO“ temelji se na razvoju sadržaja i kompetencija u području ljudskih prava s posebnim naglaskom na rad s mladima. Ovaj trening o ljudskim pravima rezultirat će razvijanjem vještina, sposobnosti i promjenom stavova sudionika prema zaštiti ljudskih prava u svakodnevnoj praksi rada s mladima. Osobe koje rade s mladima i lideri mladih koji sudjeluju u ovom projektu moći će kritički promišljati o svojoj svakodnevnoj praksi i o tome kako je okvir ljudskih prava povezan s radom s mladima i moći će dijeliti i prenositi znanje drugima i učiti iz tog procesa. Prema tome, rezultat će biti i otkrivanje dobrih praksi u prepoznavanju i rješavanju pitanja ljudskih prava i promicanja ljudskih prava u radu s mladima.

YOUTUBE VIDEO

Neki od naših projekata


Hero3
HERO flyer
Hero2
Hero1