care@net

25 October 2015
No Comments
1,552 Views

Care@net: zagovaračka mreža za mlade koji izlaze iz alternativne skrbi.


Osnovni cilj projekta CARE-A-NET je promicanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja i unapređenja kvalitete života mladih koji izlaze iz alternativne skrbi – domova za djecu i mladež, odgojnih domova i udomiteljskih obitelji. Kroz projekt želimo:
  • poboljšati javne politike u području zapošljavanja, stanovanja i socijalnog uključivanja mladih koji izlaze iz alternativne skrbi

  • osnažiti mlade koji izlaze iz alternativne skrbi za održivo zapošljavanje i socijalno uključivanje.


Projekt se bavio komponentom unapređenja javnih politika koje se tiču mladih iz alternativne skrbi te su nastali zagovarački prijedlozi za područje obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i socijalnog uključivanja.


Kroz projekt je nastala mreža za mlade koji izlaze iz alternativne skrbi čije članice su potpisale Sporazum o suradnji – 10 organizacija civilnog društva, 6 ustanova socijalne skrbi i 5 mladih koji su odrastali u alternativnoj skrbi, složilo se da će i po završetku projekta Mreža nastaviti s aktivnostima u skladu sa svojim mogućnostima, a u pravcu usuglašene misije i vizije.


Udruga Carpe Diem kao partner na projektu je članica Care@Net zagovaračke mreže.


Godina: 2014.

Neki od naših projekata