stranica je u izradi

CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih

Sjedište: Vrbanićev perivoj 4, 47000 Karlovac

Registarski broj udruge: 04000902
OIB: 75807908806

IBAN: HR9424020061100452084
SWIFT: ESBCHR22
Banka: Erste & Steiermärkische